ADATVÉDELEM

 

Adatvédelmi nyilatkozat


Jelen weboldal az Interat Kft. tulajdona. Székhely: 2092 Budakeszi, Budaörsi köz 2.

 

1.) Az információ gyűjtése és felhasználása

Az Interat Kft. információkat a Weboldal hatékony fenntartása, a Weboldal látogatói viselkedése nyomon követése, trendek elemzése és felhasználóink összességének demográfiai adatai összegyűjtése céljából használjuk fel. Az általunk gyűjtött információk marketing és reklám szolgáltatások és üzenetek céljából is felhasználásra kerülhetnek (például a felhasználói élmény növelése, vonzóbb speciális ajánlatok és szolgáltatások nyújtása).
Ha nem személyes információkat Személyes Adatokkal együtt használunk fel, az információt az összekapcsolás időtartamáig Személyes Adatként kezeljük.

2.) Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatkezeléshez való hozzájárulás önkéntes. Abban a nem várt esetben, ha a Személyes Adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik, Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák.

 

Az Ön személyes adatai marketing, piackutatási és eladások nyomon követése céljából kerülnek tárolásra, továbbá azért, hogy az Interat Kft. Önnel a kapcsolatot felvegye. Ön a személyes adatainak megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Interat Kft. a fenti célból gyűjtött személyes adatokat a fenti cél megvalósulása érdekében hozzáférhetővé tegye Opel Southeast Europe Kft, illetve viszonteladói és ügynökei részére, akik mind az adatok kezelésére, mind azok feldolgozására jogosultak. Az adatkezelés időtartama 10 év. Tekintettel arra, hogy a személyes adat felvételére az Ön hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Ön kérelmezheti a mindenkori adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását az alábbi elérhetőségeken:

– személyesen az Interat Prémium Szerviz szalonjában: 2092. Budakeszi, Budaörsi köz 2.
– e-mailen: info@interatkft.hu
– telefonon: 0623 451-749
– faxon: 0623 535-747

3.) Kapcsolatfelvétel

Kérjük, amennyiben a szolgáltatással kapcsolatban kérdése vagy panasza van, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz:

Interat Kft.
2092 Budakeszi, Budaörsi köz 2.
Tel.: (06 1) 451 749
E-mail: info@interatkft.hu
Cégjegyzékszám: 13-09-114582
Adószám: 10780088-2-13